Therapiecentrum Zandhoven

De weg naar hulp.

OPENINGSUREN

Maandag – Vrijdag 9:00 – 21:00
Zaterdag 9:00 – 12:00

Website in opbouw

Beste bezoeker, beste cliënt,

Onze website wordt momenteel in een nieuw jasje gestoken.
Ons aanbod en de contactgegevens van de daaraan gekoppelde therapeuten kunt u hieronder terug vinden.
Heeft u een andere vraag of hulp nodig? Aarzel niet om ons te contacteren.

TCZ Favicon Transparant 270px

Diensten

Iedereen die nood heeft aan begeleiding of therapeutische gesprekken, voor grote of kleine problemen, kan terecht bij een van onze psychologen. Soms krijgen mensen moeilijke gebeurtenissen te verwerken, is er een bepaalde problematiek waaraan ze lijden, of zijn er bepaalde vaardigheden die ze graag willen leren. Er wordt altijd samen gezocht naar oplossingen voor de problemen, hoe men deze anders kan bekijken, of meer kan accepteren wat niet kan veranderd worden.

Medewerkers:

Elke Serroels – 0486/30.83.14
Ria Vinkx – 0498/53.42.60
Alix Kuylen – 0494/69.04.67
Koen Dens – 0467/00.85.88
Lien Milbou – 0476/55.76.91
Leny Scherlippens – 0485/74.33.13

Eén van de grootste uitdagingen voor ouders is vaak om hun kinderen op te voeden zodat ze zich met hun talenten en beperkingen maximaal kunnen ontplooien. Vaak is dit een dynamisch proces tussen ouders en kinderen, maar soms staan bepaalde moeilijkheden dit proces in de weg: een problematiek bij het kind of de ouder, moeilijke gebeurtenissen,… Diagnostiek kan meer inzicht geven in het gedrag van uw kind. Therapie kan dan een manier zijn om samen een oplossing te zoeken voor de problemen, te werken aan herstel van de ouder-kindrelatie, de ontwikkeling van het kind opnieuw in gang te zetten, vaardigheden aan te leren, verwerken van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, omgaan met dingen die niet kunnen veranderd worden.

Medewerkers:

Elke Serroels – 0486/30.83.14
Ria Vinkx – 0498/53.42.60
Nami Griffioen – 0495/17.57.78

Een individu is steeds ingebed in verschillende relaties. Relaties met partners, ouders, kinderen, vrienden, collega’s,… Dit individu ontwikkelt zich doorheen het leven, maar ook relaties maken een ontwikkeling door. Gezinnen en partners doorlopen verschillende fasen in hun leven. Dit brengt groeikansen met zich mee, maar ook soms spanningen, conflicten en onzekerheid. Wanneer de conflicten, spanningen en onzekerheden lang aanslepen, kan dit voor verschillende klachten zorgen zoals opvoedingsmoeilijkheden, problematisch gedrag, communicatieproblemen, aanhoudende ruzies, angsten, depressie, verslaving… Indien dit gebeurt, is het zinvol om in therapie te gaan.
In de relatie- en gezinstherapie wordt systemisch gewerkt. Dit wil zeggen dat de problemen bekeken worden in interactie met de context. Samen met de therapeut wordt gezocht naar beïnvloedingen, negatieve spiralen, knopen, blokkades, als ook naar de krachten van een gezin/relatie. Door je bewust te worden van al deze zaken, krijg je een ander zicht op de moeilijkheden binnen je relatie/gezin. Er worden tevens handvatten aangereikt om zich anders te gaan gedragen ten opzichte van elkaar om de problemen te verminderen.
Er kan gekozen worden om, indien nodig, in combinatie met de gezins- of relatietherapie tevens individuele therapie op te starten bij een andere collega.

Medewerkers:

Silvie Bastiaens – 0478/71.63.83
Koen Dens – 0467/00.85.88

Een individu is steeds ingebed in verschillende relaties. Relaties met partners, ouders, kinderen, vrienden, collega’s,… Dit individu ontwikkelt zich doorheen het leven, maar ook relaties maken een ontwikkeling door. Gezinnen en partners doorlopen verschillende fasen in hun leven. Dit brengt groeikansen met zich mee, maar ook soms spanningen, conflicten en onzekerheid. Wanneer de conflicten, spanningen en onzekerheden lang aanslepen, kan dit voor verschillende klachten zorgen zoals opvoedingsmoeilijkheden, problematisch gedrag, communicatieproblemen, aanhoudende ruzies, angsten, depressie, verslaving… Indien dit gebeurt, is het zinvol om in therapie te gaan.
In de relatie- en gezinstherapie wordt systemisch gewerkt. Dit wil zeggen dat de problemen bekeken worden in interactie met de context. Samen met de therapeut wordt gezocht naar beïnvloedingen, negatieve spiralen, knopen, blokkades, als ook naar de krachten van een gezin/relatie. Door je bewust te worden van al deze zaken, krijg je een ander zicht op de moeilijkheden binnen je relatie/gezin. Er worden tevens handvatten aangereikt om zich anders te gaan gedragen ten opzichte van elkaar om de problemen te verminderen.
Er kan gekozen worden om, indien nodig, in combinatie met de gezins- of relatietherapie tevens individuele therapie op te starten bij een andere collega.

Medewerkers:

Silvie Bastiaens – 0478/71.63.83
Koen Dens – 0467/00.85.88

De therapeutische benadering van seksuele dysfuncties vertrekt vanuit een bio-psychosociaal model waarbij het seksuele gedrag en de beleving ervan gedetermineerd wordt door een samenspel van biologische (lichamelijke), psychologische en sociale factoren, die elkaar onderling beïnvloeden. Om die reden kan een eventuele doorverwijzing naar een arts genoodzaakt zijn om zo het bestaan van lichamelijke problemen uit te sluiten of – als nodig – te behandelen.
Wanneer een seksueel probleem optreedt is het uiterst belangrijk het aandeel van deze verschillende factoren vanaf hun ontstaan ruimschoots te exploreren. Voor sommigen kan deze exploratie voldoende klaarheid brengen. Voor anderen zal ze de aanzet betekenen voor verdere begeleiding waarbij een duidelijke probleemdefiniëring toelaat een consequent behandelplan op te stellen.

Medewerker:

Marie Van Hove – 0498/70.30.29

Wandeltherapie is een krachtige vorm van gesprekstherapie waarbij natuur en beweging als extra hulpbronnen worden ingezet. Buiten praat het ook beter. Veel mensen vinden het moeilijk recht over een psycholoog te zitten en over zichzelf te praten. Wandelend naast elkaar kan dat makkelijker gaan.
Dat wandelen een therapeutisch effect heeft, is uit meerdere studies gebleken.

In de gesprekken wordt vooral ingezet op het versterken van eigen krachten en mogelijkheden in het hier en nu.

Deze therapievorm is zeer geschikt voor de domeinen waar ik me op richt: stress, overspannenheid en burn-out, milde stemmingsstoornissen, levens- en zingevingvragen, identiteitsontwikkeling.

Medewerker:

Leny Scherlippens – 0485/74.33.13

Lig je soms wakker van je job en je toekomstperspectief?
Heb jij het lastig met je (nieuwe) work-life situatie?
Wil je professioneel iets anders, maar weet je niet welke job bij je past?
Is jouw takenpakket doorheen de maanden of jaren zo veranderd dat jouw job niet meer bij je lijkt te passen?
Misschien weet je wel wat je wil, maar weet je niet hoe je dit moet bereiken?
Of durf je de stap niet te zetten?
Herken je dit? Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou.
Met een stappenplan op maat gaan we samen met jouw loopbaanvraag aan de slag. Je zal een bewuste keuze kunnen maken om je loopbaan in een richting te sturen die je meer energie geeft. Ik help je je eigen werkgeluk mee vorm te geven.

Wil je graag weten of loopbaancoaching past bij de vraag die je hebt of het probleem waar je mee zit? Contacteer me vrijblijvend voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek.

Medewerker:

Els Vandervaeren – Erkend loopbaancoach door Better Minds Coaching, en VDAB – 0477/62.01.59

Lig je soms wakker van je job en je toekomstperspectief?
Heb jij het lastig met je (nieuwe) work-life situatie?
Wil je professioneel iets anders, maar weet je niet welke job bij je past?
Is jouw takenpakket doorheen de maanden of jaren zo veranderd dat jouw job niet meer bij je lijkt te passen?
Misschien weet je wel wat je wil, maar weet je niet hoe je dit moet bereiken?
Of durf je de stap niet te zetten?
Herken je dit? Dan is loopbaanbegeleiding iets voor jou.
Met een stappenplan op maat gaan we samen met jouw loopbaanvraag aan de slag. Je zal een bewuste keuze kunnen maken om je loopbaan in een richting te sturen die je meer energie geeft. Ik help je je eigen werkgeluk mee vorm te geven.

Wil je graag weten of loopbaancoaching past bij de vraag die je hebt of het probleem waar je mee zit? Contacteer me vrijblijvend voor een gratis telefonisch kennismakingsgesprek.

Medewerker:

Els Vandervaeren – Gecertificeerd veerkrachtcoach bij Better Minds Coaching Lid van VESB (Vereniging Erkende Stress en Burn-out coaches in België en Nederland) – 0477/62.01.59

Het belang van een evenwichtige voeding wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. We krijgen zoveel tegenstrijdige zaken te horen over voeding. Ieder individu is anders en het voedingsadvies moet daarop afgestemd worden. De patiënt staat centraal. Daarom is er een diëtiste om je met raad en daad bij te staan met al je vragen rond voeding. Een diëtiste is een specialist op het gebied van voeding en gezondheid. Zij kan door het adviseren van een bepaald eetpatroon (dieet) de lichamelijke gezondheid bevorderen.
Een diëtiste is tevens gespecialiseerd om een cliënt/patiënt te begeleiden en te motiveren bij het opvolgen van een dieet.
Ieder individu is anders en het voedingsadvies moet daarop afgestemd worden. Elke patiënt/cliënt krijgt dieetadvies op maat.

Medewerker:

Laura Godijn – 0472/71.03.78

Algemeen

Elke persoon met autisme is uniek. Autisme kan zich op verschillende manieren uiten en met een verschillende intensiteit of ernst. Daarom wordt er ook gesproken van autisme spectrum stoornis. Autisme wordt gekenmerkt door een andere manier van informatieverwerking waardoor mensen met de autisme de wereld anders ervaren en deze wereld vaak niet begrijpen. Het heeft een invloed op alle levensdomeinen en vertaalt zich in zwakke en sterke kanten.
Tijdens de begeleiding/coaching van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme spectrum stoornis en/of hun omgeving gaan we vanuit je eigen hulpvraag of de hulpvraag van je omgeving samen op zoek naar oplossingen en mogelijkheden. De vragen en noden van de cliënt staan centraal.
Wat kan er aan bod komen?
• Inzicht in (je eigen) autisme: Wat zijn sterke kanten? Wat loopt er moeilijker?
• Werken rond een realistisch zelfbeeld
• Zelfredzaamheid stimuleren
• Leren omgaan met stress, angst, boosheid
• Sociale- en communicatieve vaardigheden aanleren Invullen van vrije tijd
• Prikkelverwerking
• Begeleiding in het leren organiseren en plannen
• Schoolwerk
• Dagdagelijkse activiteiten
• Aanpakken van gedragsproblemen
• Rouw en verlies

Medewerkers:

Greet Coppé – jongeren – 0478/23.33.82
Krista Van Gorp – kinderen – 0473/64.28.89 

Bij een kindercoach kan u op een laagdrempelige manier opstarten. Er kan gekeken worden naar wat er moeilijk loopt op dit moment voor het kind, waar zijn sterktes liggen, en zoveel meer.

Medewerkers:

Krista Van Gorp – kinderen – 0473/64.28.89 
Katrien Verheyen – 0479/24.35.75

Kinderkinesitherapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Hierbij focussen we op het motorisch functioneren van kinderen en jongeren.

Een eerste onderdeel binnen de kinderkinesitherapie is de psychomotoriek. Kinderen ontwikkelen op allerlei gebieden door te bewegen en te spelen. Bewegen heeft zijn invloed op de denk- en leerontwikkeling van kinderen, maar ook op de psychosociale en emotionele ontwikkeling. Tijdens een testing en begeleiding wordt er dus niet enkel vanuit vakspecifieke bril naar kinderen gekeken. Het kind wordt steeds in zijn totaliteit bekeken. Samenwerking met de ouders, de school en externe partners is een belangrijk onderdeel van de therapie.

Als ouder ben je vaak op zoek naar het ontbrekende stukje van de puzzel, waardoor de ontwikkeling van je kind niet vanzelf loopt. Samen gaan we op zoek naar dit ontbrekende stukje. De moeilijkheden kunnen hun oorsprong vinden door een vertraagde ontwikkeling van:
• de ruimtelijk visuele vaardigheden
• de visuo-motoriek
• de fijne motoriek
• de grove motoriek
• het lichaamsbesef
• de visuele waarneming
• het lateralisatieproces
• de schrijfmotoriek
• de grafo-motoriek
• executieve functies vb.: aandacht en concentratie, werkhouding, werkgeheugen, plannen en organiseren
• rekenvaardigheden

Naast een psychomotorisch onderzoek en therapie kan je bij ons ook terecht voor therapie bij kinderen en jongeren met ademhalingsproblemen, orthopedische problemen (op tenen lopen, revalidatie na breuk,…) en neurologische aandoeningen.

Door een uitgebreide kennis aan leerstoornissen, ASS, ADHD, DCD e.d. krijgt elk kind therapie die voldoet aan zijn of haar noden.

Medewerkers:

Eveline Verbercht – 0474/98.91.86

Lies Hufkens – 0476/31.58.41
Nathalie Rijks – 0488/87.43.24

Via de methode ‘Typ Tien Twee’ leren we kinderen in 10 lessen van 1u blind typen. Dit op een speelse en kindvriendelijke manier. Dit programma is speciaal ontwikkeld om kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie of andere (leer)moeilijkheden te leren typen. Er wordt gewerkt met kleurtjes, figuurtjes, verhaaltjes, spelletjes, invuloefeningen, denkoefeningen,… Op deze manier heeft elk kind de mogelijkheid om gebruik te maken van zijn leerstijl om tot automatisatie te komen.

De typlessen kunnen individueel of in groep gegeven worden. De kostprijs kan dus variëren.

De lessen worden gegeven door onze kinderkinesitherapeuten, zij hebben ervaring met kinderen met automatisatieproblemen en fijn-motorische problemen.

Medewerkers:

Eveline Verbercht – 0474/98.91.86
Lies Hufkens – 0476/31.58.41
Nathalie Rijks – 0488/87.43.24

Multidisciplinair diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren

Diagnostisch onderzoek kan opgestart worden wanneer ouders vragen hebben over wat er aan de hand is met hun kind. Herkent u bij uw kind kenmerken van ADHD, autisme of andere psychiatrische problemen? Heeft uw kind last van gedragsproblemen, lichamelijke problemen, concentratieproblemen, leerproblemen, motorische problemen of andere moeilijkheden? Heeft u al langer het gevoel dat er iets aan de hand is, maar u weet niet wat? Dan kan u zich aanmelden bij ons. Ook de school kan aansturen dat ouders hun kind laten onderzoeken, omdat ze op school afwijkend gedrag opmerken, zoals het niet kunnen concentreren in de klas, geen aansluiting vinden met de andere kinderen,…

In Therapiecentrum Zandhoven beschikken we over de nodige testmaterialen en vragenlijsten. We beschikken over de meest recente materialen, waardoor we ook een second opinion kunnen geven rond een eerdere diagnosestelling. We kijken dan samen met u wat wij nog aanvullend kunnen aanbieden.

Medewerkers:

Charisse Peeters – klinisch psycholoog – 0497/87.84.24
Tinka Sebreghts – klinisch psycholoog – 0499/39.06.11
Eveline Verbercht – kinesist – 0474/98.91.86
Toon Van Hemelen – logopedist – 0497/87.84.24
Annick Van de Pas – Psychologisch consulent – 0469/19.08.73
Lies Verbraeken – Psychologisch consulent – 0475/71.55.80

Psychologisch onderzoek bij volwassenen

Jongvolwassenen kunnen bij ons terecht voor psychologisch onderzoek naar autismespectrum stoornissen (ASS) of AD(H)D. In een eerste gesprek zal de psycholoog met u verkennen waar u vooral vragen rond heeft, en afhankelijk daarvan worden vragenlijsten meegegeven en testen geadviseerd.

Medewerkers:

Charisse Peeters – In samenwerking met psychiater dr. Erik Ceysens. – 0497/87.84.24
Annick Van de Pas – Psychologisch consulent – 0469/19.08.73

Studiecoaching

U kan in onze praktijk terecht voor gespecialiseerde studiebegeleiding. Zowel kinderen, jongeren als studenten kunnen hiervoor terecht. Zeker wanneer er sprake is van ADHD, ASS of een specifiek leerprobleem, kan deze begeleiding op maat zinvol zijn.

U kan terecht voor:
• Leren leren
• Planning en organiseren
• Concentratietraining
• Specifieke vakinhoudelijke bijles
• Faalangsttraining

Medewerkers:

Eveline Verbercht – 0474/98.91.86
Lies Hufkens – 0476/31.58.41
Katrien Verheyen – 0479/24.35.75

Bijles 

U kan bij onze verschillende medewerkers terecht voor specifieke vakinhoudelijke bijles.
Voor volgende vakken kan u op dit moment reeds terecht:
• Wiskunde
• Economie
• Boekhouden
• Informatica – Word – Excel
• Nederlands
• Frans
• Natuur Wetenschappen
• …

Medewerkers:

Eveline Verbercht – 0474/98.91.86
Lies Hufkens – 0476/31.58.41
Katrien Verheyen – 0479/24.35.75

Contact

Weet u niet goed welke therapeut te contacteren of heeft u een algemene vraag?
Aarzel niet om ons te contacteren via onderstaand contactformulier.