Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 

Silvie Bastiaens
 
Master Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek
Erkend door de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen: VVO1911043 
Visum uitoefening klinische orthopedagogie
Relatie- en systeempsychotherapie (IPRR te Mechelen)
 
GSM: 0478/71.63.83
 
“De opleiding tot systeemtherapeut zorgt ervoor dat Silvie individuele problematieken in een ruimere context plaatst. Naast de individuele beleving kijkt ze tevens naar de plaats hiervan in de ruimere omgeving, als ook naar de plaats die deze heeft in de individuele problematiek.
Systeemtherapie gaat er namelijk vanuit dat de mens, en dus ook zijn problematiek, pas begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Naast het individuele stuk zal er bij systeemtherapie dus ook aandacht gegeven worden aan de omgeving waarin de problematiek is ingebed.
Vanuit haar basisopleiding tot pedagoge is Silvie vertrouwd met het aspect opvoeding en alles wat hierbij komt kijken. Met vragen en moeilijkheden hieromtrent, kan ze op een heel concrete en duidelijke manier met ouders en kinderen aan de slag.”
 
Silvie is tevens werkzaam in OC Clara Fey te Sint-Job, als orthopedagoog voor gezinsbegeleiding.
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be