Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 


SEKSUOLOOG

 


Algemeen

 

De therapeutische benadering van seksuele dysfuncties vertrekt vanuit een biopsychosociaal model waarbij het seksuele gedrag en de beleving ervan gedetermineerd wordt door een samenspel van biologische (lichamelijke), psychologische en sociale factoren, die elkaar onderling beïnvloeden. Om die reden kan een eventuele doorverwijzing naar een arts genoodzaakt zijn om zo het bestaan van lichamelijke problemen uit te sluiten of – als nodig - te behandelen.
Wanneer een seksueel probleem optreedt is het uiterst belangrijk het aandeel van deze verschillende factoren vanaf hun ontstaan ruimschoots te exploreren. Voor sommigen kan deze exploratie voldoende klaarheid brengen. Voor anderen zal ze de aanzet betekenen voor verdere begeleiding waarbij een duidelijke probleemdefiniëring toelaat een consequent behandelplan op te stellen.

 


Medewerker
 


Problematieken
U kan bij ons terecht voor:
- Libidostoornissen
- Opwindingsstoornissen
- Vroegtijdige ejaculatie
- Orgasmestoornissen
- Vaginisme
- Dyspareunie
-Twijfels over/ worstelen met seksuele geaardheid
-Veranderingen in seksualiteit na ziekte, zwangerschap, menopauze,...
- Relationele ontevredenheid: communicatieproblemen, buitenechtelijke relatie, verschil in seksueel verlangen tussen partners,...


 

Werkwijze

 

Intake

Tijdens het intake-gesprek hebben we het in een eerste instantie over uw klacht(en). We bakenen nauwkeurig uw vragen en hulpvragen af. Als u rechtstreeks met ons centrum contact heeft genomen kan een consultatie bij een arts aangewezen zijn. Op die manier kunnen somatische oorzaken uitgesloten worden.

 

Verkennende fase

Tijdens deze fase staat alles in het kader van de probleemomschrijving. Samen trachten we de oorzaken van het probleem te achterhalen. Op basis van deze omschrijving gaan we over tot het opstellen van een specifiek behandelplan.

 

Behandelfase

Tijdens de effectieve behandelfase wordt gewerkt met een aantal opdrachten die de cliënt/het koppel thuis kan uitoefenen. Achteraf worden deze ervaring tijdens de daaropvolgende sessie besproken. De behandelwijze wordt mede bepaald door de aard van de seksuele dysfunctie. Ook het karakter van het probleem – individueel of relationeel – is bepalend.


 

Kostprijs

 

Therapie: 65 €/uur
OPM: Afspraken die niet 24u op voorhand worden geannuleerd, worden aangerekend.
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be