Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 


PSYCHOLOOG
 
Algemeen
 
Iedereen die nood heeft aan begeleiding of therapeutische gesprekken, voor grote of kleine problemen, kan terecht bij een van onze psychologen. Soms krijgen mensen moeilijke gebeurtenissen te verwerken, is er een bepaalde problematiek waaraan ze lijden, of zijn er bepaalde vaardigheden die ze graag willen leren. Er wordt altijd samen gezocht naar oplossingen voor de problemen, hoe men deze anders kan bekijken, of meer kan accepteren wat niet kan veranderd worden.

 
Medewerkers
 
Problematieken

U kan bij ons terecht voor:
- Emotionele problemen: angst, depressie, boosheid, verwerkingsproblemen
-Gedragsproblemen: agressie, sociaal onaangepast gedrag
-Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrum stoornissen
-Hechtingsproblemen
-Persoonlijkheidsproblemen
-Medisch gerelateerde problemen: psychosomatische klachten, omgaan met medische klachten en pijn, slaapproblemen, eetproblemen
-Alcoholgebruik, middelengebruik
 
Voor de volgende problematieken verwijzen wij liever door naar andere centra:
- Zware verslavingsproblematieken
- Ernstige persoonlijkheidsstoornissen
- Psychose
 

Werkwijze
 
Tijdens het eerste gesprek bevragen we uitvoerig wat uw klachten en hulpvragen zijn. Er wordt ook bekeken hoe de klachten zijn ingebed in uw leven, en of er eventueel onderliggende factoren zijn die een rol spelen bij de huidige klachten. U heeft tijdens dit eerste gesprek de mogelijkheid om af te toetsen of u zich comfortabel voelt bij de therapeut en diens werkwijze. 
 
Aan het eind van de intake bespreekt de therapeut met u wat de verschillende mogelijkheden zijn in onze praktijk, en eventueel ook in andere centra indien dat meer aangewezen is. Dat kan gaan van diagnostisch onderzoek tot therapie, individueel of als koppel of gezin.

 
Kostprijs
 
Het huidige tarief bedraagt 65 €/u.
Voor afspraken op verplaatsing wordt er 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden.
Afspraken die niet 24u op voorhand worden geannuleerd, worden aangerekend.
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be