Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 

Marie Van Hove

Bachelor toegepaste psychologie
Master seksuologie
Postgraduaat Systeemtherapie (IPRR Mechelen)

GSM: 0498/70.30.29

"Ondanks de opkomst van thema’s rond seksualiteit en relaties in de media, heerst er nog wel wat taboe rond deze delicate onderwerpen. Wat er in de media verschijnt strookt vaak niet met eigen belevingen, gevoelens en gedachten. Hierdoor ontstaan er twijfels, wordt men onzeker of gefrustreerd, ondervindt men hindernissen. Een gesprek met een objectief persoon kan u helpen om hiermee om te gaan.

Binnen een therapeutisch gesprek wordt er stilgestaan bij het lichamelijk functioneren, het sociale aspect en het psychologische luik. Samen gaan we explorerend te werk waarbij we zoeken naar een antwoord in functie van de aanmeldingsklacht. Soms is een éénmalig gesprek voldoende om klaarheid te bieden, soms zijn er meerdere gesprekken aangeraden. Geen enkele therapeutische opstart is echter een vrijgeleide op succes. Daarom wordt er soms doorverwezen naar andere disciplines, zoals een arts of een kinesist, om een samenwerkingsverband aan te gaan. Het uiteindelijke doel is om het ongemak dat gepaard gaat met de aanmeldingsklacht weg te werken of hier op een andere manier mee om te gaan." 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be