Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 

Lien Milbou   
 

Master in de klinische psychologie 

         Erkenningsnummer Psychologencommissie: 942119095
         Visum uitoefening klinische psychologie  
Acceptance & commitment therapy (2019)
Permanente vorming: ggz voor mensen met verstandelijke beperking/autisme (2019-2021)
Postgraduaat: Cliëntgerichte psychotherapieopleiding i.o. (KU Leuven)

GSM: 0476/55.76.91

In de cliëntgerichte therapie wordt er gewerkt vanuit de therapeutische relatie in het hier en nu. Mensen zien elkaar alleen aan de buitenkant maar alles gebeurt vanbinnen. Individu staat centraal als geheel en niet uitsluitend de klachten. Lien biedt geen kant en klare oplossingen maar vergroot de krachten en moed van de mensen. Ze worden geholpen om hun eigen gevoelens, gedachten en gedragingen te herkennen, te mogen ervaren, serieus te nemen. De mensen ontdekken zelf wat hij wil, kan en doet. Zichzelf worden.

Binnen ACT wordt ervan uitgegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan (Acceptance). Het doel hiervan is om er niet meer zo door opgeslorpt te worden, zodat we remmingen kunnen wegnemen en je te richten om wat echt belangrijk is voor jou (Commitment).

Lien werkt uitsluitend met volwassenen die ondersteuning wensen bij:
Identiteit- of persoonlijkheidsmoeilijkheden
Vastlopen op relationeel, professioneel of persoonlijk vlak
Verlies- en rouwverwerking (afscheid, scheiding, ziekte)
Depressie en angst
Stress en spanning
Gebruik van alcohol of middelen
Assertiviteit/opkomen voor jezelf
Mensen met langdurige zorg Leren reguleren van emoties
Krachten ontdekken

“Je bent gevallen maar ik heb je vast. Tranen vallen nooit zonder reden en ze zijn je kracht, niet je zwakte. Wanneer was jij op je allersterkst? Toen je je zwakte durfde te laten zien. Om hulp vragen betekent niet dat je opgeeft, het betekent dat je weigert om op te geven. Het mooiste wat je kan worden, is jezelf. “


Lien was in 2018-2019 werkzaam in PC Bethanië en Multiversum. Sinds 2020 is ze werkzaam bij Tragel zorg te Nederland, voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2021 is ze aangesloten bij Therapiecentrum Zandhoven.

 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be