Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 


LENY SCHERLIPPENS

Licentiaat in de klinische psychologie bij Ugent (1997)
       Erkenningsnummer psychologencommissie: 742103834
Opleiding in systeeminterventies en gezinstherapie bij Centrum voor de studie van het gezin (2001)
Behandeling van burn-out voor klinisch psychologen bij The Human Link (2015)
Sinds 1997 werkzaam als klinisch psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg.
Momenteel verbonden aan het psychosociaal revalidatiecentrum Pastel.

GSM: 0485/74.33.13


"In mijn vrije tijd ga ik veel wandelen in de natuur. Ik geloof heel sterk in het heilzame effect dat bewegen in de buitenlucht heeft op het psychisch welbevinden. Natuur geeft rust en verbinding.

Wandeltherapie is een krachtige vorm van gesprekstherapie waarbij natuur en beweging als extra hulpbronnen worden ingezet. Buiten praat het ook beter. Veel mensen vinden het moeilijk recht over een psycholoog te zitten en over zichzelf te praten. Wandelend naast elkaar kan dat makkelijker gaan. Dat wandelen een therapeutisch effect heeft, is uit meerdere studies gebleken. In de gesprekken wordt vooral ingezet op het versterken van eigen krachten en mogelijkheden in het hier en nu. Deze therapievorm is zeer geschikt voor de domeinen waar ik me op richt: stress, overspannenheid en burn-out, milde stemmingsstoornissen, levens- en zingevingvragen, identiteitsontwikkeling. "
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be