Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 

KINDERKINESITHERAPIE
 
Algemeen
 
Kinderkinesitherapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie. Hierbij focussen we op het motorisch functioneren van kinderen en jongeren.

Een eerste onderdeel binnen de kinderkinesitherapie is de psychomotoriek. Kinderen ontwikkelen op allerlei gebieden door te bewegen en te spelen. Bewegen heeft zijn invloed op de denk- en leerontwikkeling van kinderen, maar ook op de psychosociale en emotionele ontwikkeling. Tijdens een testing en begeleiding wordt er dus niet enkel vanuit vakspecifieke bril naar kinderen gekeken. Het kind wordt steeds in zijn totaliteit bekeken. Samenwerking met de ouders, de school en externe partners is een belangrijk onderdeel van de therapie.

Als ouder ben je vaak op zoek naar het ontbrekende stukje van de puzzel, waardoor de ontwikkeling van je kind niet vanzelf loopt. Samen gaan we op zoek naar dit ontbrekende stukje. De moeilijkheden kunnen hun oorsprong vinden door een vertraagde ontwikkeling van :
- de ruimtelijk visuele vaardigheden
- de visuomotoriek
- de fijne motoriek
- de grove motoriek
- het lichaamsbesef
- de visuele waarneming
- het lateralisatieproces
- de schrijfmotoriek
- de grafomotoriek
- executieve functies vb.: aandacht en concentratie, werkhouding, werkgeheugen, plannen en organiseren
- rekenvaardigheden

Naast een psychomotorisch onderzoek en therapie kan je bij ons ook terecht voor therapie bij kinderen en jongeren met ademhalingsproblemen, orthopedische problemen (op tenen lopen, revalidatie na breuk,…) en neurologische aandoeningen.

Door een uitgebreide kennis aan leerstoornissen, ASS, ADHD, DCD e.d. krijgt elk kind therapie die voldoet aan zijn of haar noden.

 
Medewerker
 
Eveline Verbercht: 0474/98.91.86
Lies Hufkens: 0476/31.58.41
Nathalie Rijks: 0488/87.43.24

 

Problematieken
 
U kan bij ons terecht voor:
Onderzoek naar en begeleiding van schoolse en/of leerproblemen
-schrijfproblemen
-rekenproblemen
-problemen met grove en/of fijne motoriek
-lateralisatieproblemen
-coördinatieproblemen
-problemen met visuomotoriek
-problemen met lichaamsbesef
-aandachts-, concentratie- en/of werkhoudingsmoeilijkheden
-ruimtelijke visuele problemen

Begeleiden van kinderen en jongeren met
-ASS
-DCD
-ADD/ADHD
-Dyscalculie
-Faalangst
-Gedragsmoeilijkheden

Begeleiden van
-typelessen
-zindelijkheidsproces
-kinderen met ontwikkelingsachterstand
 

Werkwijze
 
- Intakegesprek: Hierbij wordt de ontwikkeling van uw kind besproken en wordt er dieper ingegaan op eventuele problemen.
- Psychomotorisch onderzoek: Tijdens dit onderzoek worden de verschillende aspecten van de psychomotoriek getest o.a. grove en fijne motoriek, grafomotoriek, schrijfmotoriek, ruimtelijk visueel inzicht, visuomotoriek. Het onderzoek neemt omgeveer 1u30 in beslag.
-Verslag en rapportering over de onderzoeksgegevens aan de ouders, arts en eventueel school en CLB.
-Therapie: Uw kind zal 1a2x per week individueel begeleid worden. Elke sessie duurt 30 min.
-Evaluatie: Na enkele maanden wordt de therapie geëvalueerd en wordt de verdere begeleiding besproken.
 

Kostprijs
 
Tarieven : Wij zijn als kinesitherapeuten niet geconventioneerd. Het onderzoek en therapie gebeurt steeds onder voorschrift van een arts.

De kostprijs per half uur bedraagt 27 euro. Er is steeds een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit.


 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be