Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 


KINDERPSYCHOLOOG
 

Algemeen
 
Eén van de grootste uitdagingen voor ouders is vaak om hun kinderen op te voeden zodat ze zich met hun talenten en beperkingen maximaal kunnen ontplooien. Vaak is dit een dynamisch proces tussen ouders en kinderen, maar soms staan bepaalde moeilijkheden dit proces in de weg: een problematiek bij het kind of de ouder, moeilijke gebeurtenissen,... Diagnostiek kan meer inzicht geven in het gedrag van uw kind. Therapie kan dan een manier zijn om samen een oplossing te zoeken voor de problemen, te werken aan herstel van de ouder-kindrelatie, de ontwikkeling van het kind opnieuw in gang te zetten, vaardigheden aan te leren, verwerken van gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan, omgaan met dingen die niet kunnen veranderd worden.
 
Bij kinderen wordt er vaak gewerkt met speltherapie, korte gesprekjes en opdrachtjes.
Bij adolescenten wordt er vooral via gesprekstherapie gewerkt.
In het geval dat er een kind of adolescent in therapie komt, wordt er ook altijd met de ouders gewerkt. Aangezien zij veel tijd doorbrengen met het kind kunnen zij de therapie in belangrijke mate mee ondersteunen. Hier is ook ruimte voor opvoedingsvragen.
Bij gezinsproblematieken kan er ook gewerkt worden met gezinsgesprekken.
 

Medewerkers
 

Problematieken
 
U kan bij ons terecht voor:
- Angsten (fobieën, gegeneraliseerde angst)
- Depressie (depressie, manie)
- Verwerkingsproblemen (rouw, echtscheiding, ziekte)
- Gedragsproblemen (oppositioneel, reactief)
- Dwang (gedachten, handelingen)
- Psychosomatische klachten (pijn, spanning)
- Sociale vaardigheidsproblemen (subassertief, agressief, contact leggen)
- Autismespectrum stoornissen (ASS, Asperger, NLD)
- Selectief mutisme
- Slaapproblemen
- Opvoedingsproblemen
- Hechtingsproblemen
- AD(H)D
- Eetstoornissen
- Enuresis / encopresis
 

Werkwijze
 
Intake
Tijdens het eerste gesprek bespreken we uitvoerig wat de klachten en hulpvragen zijn van ouders en/of kinderen. Soms komen ouders zonder het kind/jongere naar dit eerste gesprek, soms komt het kind/jongere wel mee. Dit wordt meestal besproken met de kinderpsychologe wanneer de afspraak voor intake wordt vastgelegd.
Ouders en kind/jongere hebben tijdens de intake ook de mogelijkheid om af te toetsen of het “klikt” met de therapeut en diens werkwijze. Na dit gesprek wordt er contact opgenomen met de verwijzer of andere betrokken personen zoals de school of andere betrokken hulpverleners, indien de ouders of jongere daar hun toestemming voor geven.
 
Verkennende fase - diagnostische fase
Tijdens de volgende gesprekken wordt er uitgezocht hoe de klacht is ingebed in de cliënt zijn/haar persoonlijk leven, in het gezinsleven en of er eventueel nog onderliggende problemen aan de basis liggen. Soms worden hierbij ook vragenlijsten, testmateriaal of tekeningen gebruikt. Tijdens deze fase wordt duidelijk bij welk soort therapie de cliënt het meeste baat heeft.
 
Therapiefase
De therapie gaat van start. Dit is bij een adolescenten meestal in de vorm van gesprekken. Het kan gaan om gesprekken waarin er vooral aandacht wordt gegeven aan de beleving van het kind/jongere, en verwerking van gebeurde feiten. Voor andere problematieken is het meer aangewezen om een cognitief gedragstherapeutische aanpak te gebruiken. Dan gaan we ons meer concentreren op de gedachten van het kind/jongere, en het bijhorende gedrag. Dan wordt er een meer concreet behandelplan opgesteld.
Bij kinderen kan er ook speltherapie worden opgestart, omdat zij zich vaak gemakkelijker kunnen uitdrukken in spel dan in taal. Wanneer een kind problemen heeft, worden altijd ook de ouders ingeschakeld, om de therapie mee te ondersteunen.
 

Kostprijs
 
Therapie: 65 €/u
Voor afspraken op verplaatsing wordt er 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden.
Afspraken die niet 24u op voorhand worden geannuleerd, worden aangerekend.
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be