Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 


MULTIDISCIPLINAIR DIAGNOSTISCH ONDERZOEK BIJ KINDEREN EN JONGEREN

 
Algemeen
 
Diagnostisch onderzoek kan opgestart worden wanneer ouders vragen hebben over wat er aan de hand is met hun kind. Herkent u bij uw kind kenmerken van ADHD, autisme of andere psychiatrische problemen? Heeft uw kind last van gedragsproblemen, lichamelijke problemen, concentratieproblemen, leerproblemen, motorische problemen of andere moeilijkheden? Heeft u al langer het gevoel dat er iets aan de hand is, maar u weet niet wat? Dan kan u zich aanmelden bij ons. Ook de school kan aansturen dat ouders hun kind laten onderzoeken, omdat ze op school afwijkend gedrag opmerken, zoals het niet kunnen concentreren in de klas, geen aansluiting vinden met de andere kinderen,...
 
In Therapiecentrum Zandhoven beschikken we over de nodige testmaterialen en vragenlijsten. We beschikken over de meest recente materialen, waardoor we ook een second opinion kunnen geven rond een eerdere diagnosestelling. We kijken dan samen met u wat wij nog aanvullend kunnen aanbieden.
 
Medewerkers
 
Lies Verbraeken, bachelor toegepaste psychologie
Toon Van Hemelen, logopedist
 

In samenwerking met dr. Sam De Man, en dr. Inge Vanderstraete, en andere kinderpsychiaters uit de regio.
 
Problematieken
 
Ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD,...)
Problemen met cognitief functioneren (concentratie, geheugen, intelligentie,...)
Onderzoek naar en begeleiding van schoolse en/of leerproblemen (schrijfproblemen, rekenproblemen, dyslexie)
Problemen met grove en/of fijne motoriek, visuomotoriek, ruimtelijke visuele problemen
Problemen in de taalontwikkeling of spraak
 
Werkwijze
 
Tijdens een eerste gesprek met de psycholoog wordt uitgebreid bevraagd welke zorgen u of andere mensen uit de omgeving zich maken over het kind of de jongere. De psycholoog doet op basis van dit gesprek een voorstel naar verder onderzoek. Dit kan gaan van psychologische testen (IQ, concentratie, geheugen, emotioneel welbevinden,...), een motorisch onderzoek, een logopedisch onderzoek, een kinderpsychiatrisch onderzoek, ...  
Psychologisch Onderzoek: Dit deel van het onderzoek bestaat meestal uit interviews, vragenlijsten, en diagnostische testen, aangevuld met observatiegegevens. Dit kan meerdere sessies in beslag nemen.
 
Tijdens het psychomotorisch onderzoek worden de verschillende aspecten van de psychomotoriek getest o.a. grove en fijne motoriek, grafomotoriek, schrijfmotoriek, ruimtelijk visueel inzicht, visuomotoriek. Het onderzoek neemt omgeveer 1u30 in beslag.
 
Logopedisch onderzoek: Hierbij wordt de taalontwikkeling en taalniveau van uw kind in kaart gebracht.
 
Kinderpsychiatrisch onderzoek: De kinderpsychiater zal uitgebreid bevragen hoe de ontwikkeling van uw kind verlopen is in het algemeen en ook met betrekking tot de huidige klachten. Dit doet ze met de ouders, en ook het kind wordt uitgenodigd voor gesprek. Wanneer een diagnose gesteld kan worden, zal de kinderpsychiater deze diagnose bevestigen en officieel maken.
 
Aan het eind van het diagnostisch proces krijgt u een verslag mee naar huis waarin beschreven staat welke testen werden afgenomen, de testresultaten, en een besluit met de eventuele diagnose. We geven u graag extra uitleg over de diagnose, en we doen een voorstel naar begeleiding toe.

Kostprijs
Psychologisch onderzoek: 60 €/u, hierbij zit inbegrepen het gebruik van specifieke vragenlijsten en testen.
Scoringstijd wordt extra aangerekend aan 50 €/u
Motorisch onderzoek + scoring (2u): 84,32 euro (terugbetaling afhankelijk van voorschrift)
Verslag: 29,01 euro (terugbetaling afhankelijk van voorschrift)
Rapportering: 21,08 euro/30 min
 
Logopedisch onderzoek:
 
Kinderpsychiatrisch onderzoek:
 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be