Multidisciplinaire praktijk


voor kinderen en volwassenen
 
 
 

Ann Van der Avert
 
Bachelor in de Toegepaste Psychologie (Thomas More, Antwerpen) 
         Postgraduaat Systeemtherapie (IPRR Mechelen)

GSM: 0474/43.65.20

"Als Psychologisch Consulent - systeemtherapeut bied ik individuele of gezinsondersteuning aan volwassenen en jongeren. 
We benaderen dit vanuit een systemisch perspectief. Dat wil zeggen dat we vertrekken vanuit de interacties tussen de gezinsleden of  het koppel, de invloed van de context en andere systemen. Daarna gaan we samen op zoek naar de sterktes in jullie gezin of de relatie om van daaruit jullie draagkracht te verhogen om deze te ondersteunen. 

Opvoeding en opvoedingsproblematieken
Dit kan gaan over gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen, emotionele problemen bij het kind of de ouder, nieuw samengestelde gezinnen,...

Relatietherapie 
Soms gebeurt het dat je als koppel uit elkaar lijkt te groeien. Je weet niet meer waar je staat tegenover je partner, je maakt je bedenkingen over hoe het nu verder moet. 
Relatietherapie kan jullie een nieuw kader scheppen. Van hieruit kunnen we bekijken of en hoe jullie samen verder kunnen of willen. 

Rouwbegeleiding
Rouwbegeleiding wordt aangeboden wanneer je te maken krijgt met een zwaar verlies. Dit kan gaan over het verlies van een dierbaar persoon maar ook om bv een borstamputatie na borstkanker.

Depressie
Wanneer het je allemaal teveel wordt en je het even niet meer ziet zitten, kan een therapeutisch proces verheldering brengen. 
Therapie rond depressie gebeurt vaak in overleg met je huisarts of psychiater. Indien nodig kan hij je medicinaal ondersteunen. 

Burn-out
Je wil wel maar het gaat niet meer. Je lichaam lijkt op de pauzeknop te drukken maar je hoofd blijft nee zeggen. 
Tijdens een therapeutisch gesprek kunnen we bekijken welke balans voor jou haalbaar is en hoe je hier stap voor stap mee aan de slag kan gaan. 

Motiverende begeleiding
Moeilijk om jezelf gemotiveerd te krijgen voor toch wel belangrijke zaken? Samen proberen we jouw intrinsieke motivatie te vinden die je kan helpen je doel te bereiken.
bv stoppen met roken, (ander) werk zoeken,.... 

Beslissingsbegeleiding 
Sta je voor een moeilijke en zware beslissing waarvan je de impact moeilijk kan overzien?
Is het lastig voor je een keuze te moeten maken tussen de verschillende opties? 
Samen trachten we dit te structureren en een overzicht te creëren om zo vanuit andere perspectieven te kunnen kijken. Op deze manier proberen we je gevoel omtrent deze beslissing op de juiste plaats te krijgen.
bv beslissingen bij genetische belasting, studiekeuze, verandering van werk, ...."

Ann is eveneens werkzaam op OC Clara Fey. 

Melkerijweg 9 B
2240 Zandhoven
Tel : 03/295.15.00
Fax : 03/295.15.09
info@therapiecentrum-zandhoven.be